İşbu Gizlilik Politikası, ARANTU+ ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Şirket”), ARANTU+ tarafından sunulmakta olan asansör,muhasebe ve personel yönetim sistemini (“Yazılım”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Yazılım’ın kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması ARANTU+ olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Yazılım’da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

ARANTU+, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Yazılım’da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir. ARANTU+ ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

ARANTU+, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

ARANTU+ sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

ARANTU+, işbu Gizlilik Politikası’nı Yazılım üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. ARANTU+’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı bilgi@arantu.com adresine e-posta göndererek ARANTU+’a iletebilirsiniz.